22-4-2018 | Vanaf 1 januari 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel van BENG-eisen. Deze eisen komen in de plaats van de huidige EPC (energieprestatiecoëfficiënt). BENG kent 3 indicatoren: (1) De energiebehoefte van het gebouw, (2) Het primair fossiele energiegebruik, (3) Het aandeel hernieuwbare energie.
BENG-eis 3 houdt in (voorgenomen): Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het totaal primaire energiegebruik (fossiel plus hernieuwbaar). Een van de manieren om aan die eis te voldoen, is het plaatsen van zonnepanelen (PV-panelen; photo voltaic).

 

Wat betekent dit voor de installateur?

Het installeren van zonnepanelen gaat globaal gezien in deze stappen:

  • Onderzoek (hellingsgraad dak, oriëntatie, benutbaar oppervlak, keuze panelen en constructiemethode (opdak of indak), controle bestaande elektrische installatie)
  • Draagstructuur en daarop de zonnepanelen op het dak monteren
  • Omvormer plaatsen
  • Eventueel aanpassen van de verdeelinrichting
  • Installatie bekabelen
  • Installatie keuren

Voor het aansluiten van een PV-installatie in bestaande woningen kan een subverdeler toegepast worden (ook wel PV-verdeler genoemd), waarop je door middel van een bestaande, niet afgetakte leiding een zonne-energie-installatie eenvoudig, snel en veilig kunt aansluiten. Het is niet nodig een nieuwe (meestal zichtbare) leiding in huis aan te leggen. Mooier en kostenbesparend dus.

In veel Nederlandse huishoudens staat de wasmachine op zolder, waar meestal ook de omvormer van de zonnepanelen komt te hangen. Deze combinatie maakt het mogelijk om zonder veel hak-, breek- of installatiewerk de omvormer via de PV-verdeler aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het bespaart een extra leiding. De wandcontactdoos voor de wasmachine vervalt, maar de wasmachine kan weer aangesloten worden op de PV-verdeler. Staat er ook nog een wasdroger? Deze kan ook veilig worden aangesloten op de verdeler. Let wel op het gelijktijdig gebruik van beide apparaten, de beveiliging kan dan mogelijk afschakelen door het totale vermogensverbuik.

 

Scenario 1: plaatsing PV-verdeler op een bestaande (wasmachine)groep

Dit is de meest eenvoudige montagemethode; snel, veilig en kostenbesparend. De PV-verdeler wordt aangesloten op de bestaande wasmachinegroep. Voorwaarde is dat de bestaande groep wordt omgebouwd tot distributiegroep, waarbij de maximale bedrijfsstroom van het PV-systeem de 16 A niet overschrijdt. De groepen voor de wasmachine en droger  dienen voorzien te worden van 30 mA aardlekbeveiliging en vervullen hiermee de benodigde aanvullende bescherming. Of een aardlekbeveiliging voor de PV-omvormer toegepast moet worden, is afhankelijk van een aantal factoren. Het is in het algemeen aan te raden om een aardlekbeveiliging van 30 mA toe te passen. Voor meer informatie hierover, lees je het artikel “Wel of geen aardlekbeveiliging in PV-installaties”.

 

Scenario 2: nieuwe leiding naar groepenkast

Indien de mogelijkheid bestaat om een nieuwe leiding naar de groepenkast aan te leggen, kan de omvormer van de installatie direct hierop aangesloten worden. Deze leiding mag geen aftakkingen bevatten en moet op een juiste manier beveiligd zijn. Tevens moet de bedrijfsstroom kleiner of gelijk zijn aan de aansluitwaarde van de (huidige) aansluiting. Ook hier geldt dat het aan te raden is om een aardlekbeveiliging van 30 mA toe te passen; lees het artikel “Wel of geen aardlekbeveiliging in PV-installaties” voor meer informatie daarover.

 

 

Welke producten kun je toepassen?

Binnen het aanbod Vision-groepenkasten van Hager zijn diverse types beschikbaar die voorbereid zijn op de aansluiting van een PV-voeding volgens scenario 1 of 2.

 

Scenario 1: Plaatsing PV-verdeler op bestaande (wasmachine)groep

Voor bestaande woningen die uitgebreid worden met een PV-installatie tot 3 kW kan een subverdeler op de zolder geplaatst worden, de bestaande groep wordt dan omgebouwd tot distributiegroep.

Afhankelijk van de installatie kan er gekozen worden uit 2 Vision PV-verdelers. Beide Vision-verdelers zijn voorzien van 2 contactdozen voor aansluiting van een wasmachine en droger. De VKG02PV-WW is voorzien van 2 aardlekautomaten voor de aardlekbeveiliging van zowel de groepen als de PV-omvormer. Als een aardlekbeveiliging niet noodzakelijk is voor de PV-omvormer kan men kiezen voor de VKG11PV-WW. De PV-verdelers  kunnen uitgebreid worden met kWh-meter uitbreidingsset VKS20SM om de opgewekte energie te meten. Meer informatie op www.hager.nl/vision

 

Scenario 2: Nieuwe leiding naar groepenkast

Er zijn diverse voorgeassembleerde Vision-verdelers voorbereid op deze extra voeding. Een directe groep van 16 A, B-kar. is in vele voorgedefinieerde verdelers al aanwezig en kan uitgebreid worden met een kWh-meter om de teruggeleverde energie te kunnen meten. De Vision-groepenkasten VKG32E-GM en VKG33L-GM zijn reeds uitgerust met een directe groep en daaraan gekoppeld een kWh-meter.

 

Meer over deze producten vind je hier:

 

Lees ook:

 


Bronnen en meer informatie:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

e-cataloguswhitepaper