20-3-2018 | ZEN staat voor ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ en is een initiatief van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). De vier brancheverenigingen willen met ZEN een kanteling in de woningmarkt stimuleren, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’ wordt voor de consument. Binnen de bouwbranche moet ZEN ook zorgen voor een soepele overgang naar de wettelijke BENG-eisen (bijna energieneutrale nieuwbouw) die vanaf 2020 van kracht zijn. Met het ZEN-platform richten de brancheverenigingen zich vooral op kennisdeling.

 

Wat is ZEN?

ZEN-woningen – Zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen – voldoen nu al aan de energie-eisen vanaf 1-1-2020. Ook bouwkundig voldoet de woning aan de nieuwste wettelijke eisen, zoals hogere plafonds, minder steile trappen en grotere toiletruimten. Bij ZEN-woningen is extra aandacht besteed aan geluidsisolatie, optimale luchtkwaliteit en een comfortabel binnenklimaat.  ZEN gaat dus een stapje verder dan de wettelijke eisen en let extra op ‘leefbaarheid’ van de woning.

 

Wat zijn de verwachtingen?

Om te voorkomen dat steeds het wiel opnieuw wordt uitgevonden, delen partijen binnen het ZEN-platform kennis en ervaringen. De deelnemers zijn voor 1-1-2018 gestart met de bouw van minimaal 1 nieuwbouwwoningproject, dat voldoet aan de BENG-eisen, zoals die per 1-1-2020 zullen gelden. De deelnemers komen regelmatig bij elkaar om de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen.

Bij oplevering van het project worden de energieprestatie en ventilatie getoetst. Het uitgangspunt bij ZEN is ‘tevredenheid van de bewoners’ door goed te letten op wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit én betaalbaarheid. Energie moet een ‘unique buying point’ zijn voor de consument. De klanttevredenheid wordt daarom een jaar na oplevering getoetst door middel van een klanttevredenheidscijfer. Het streven is een rapportcijfer van 7,5 of hoger.

De Database Energiezuinig Gebouwd van RVO bevat de beste voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten. ZEN-projecten zijn in deze database makkelijk vindbaar door bij de verfijningsoptie ‘Beleidsprogramma’ te kiezen voor ‘Lente-akkoord /ZEN’.

De website ‘ik woon zen’ biedt informatie voor consumenten.

Het ZEN-platform deelt de opgedane kennis via de Lente-akkoord website en de nieuwsflits en via de brancheverenigingen. Daarnaast publiceren ze brochures, factsheets en tools.


Lees ook:

 


 

Bronnen en verwijzingen:

Lente-akkoord: ZEN
RVO: Database Energiezuinig gebouwd – ZEN
ZEN: www.ikwoonzen.nl/

 

e-cataloguswhitepaper