10-5-2018 | Vanaf 1 januari 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn. Dat is vertaald in een stelsel van BENG-eisen. Deze eisen komen in de plaats van de huidige EPC (energieprestatiecoëfficiënt). BENG kent 3 indicatoren:

  1. De energiebehoefte van het gebouw
  2. Het primair fossiele energiegebruik
  3. Het aandeel hernieuwbare energie

BENG-eis 3 houdt in (voorgenomen): Het aandeel hernieuwbare energie is minimaal 50% van het totaal primaire energiegebruik (fossiel plus hernieuwbaar). Onderstaand een aantal praktische toepassingen om aan de eisen te voldoen vanuit de praktijk van de elektrotechnisch installateur.

 

PV-installaties

Een van de manieren om aan eis 3 te voldoen, is door het plaatsen van zonnepanelen (PV-panelen; photo voltaic). Voor het aansluiten van een PV-installatie in bestaande woningen kan een subverdeler toegepast worden (ook wel PV-verdeler genoemd), waarop je door middel van een bestaande, niet afgetakte leiding een zonne-energie-installatie eenvoudig, snel en veilig kunt aansluiten. Het is niet nodig een nieuwe (meestal zichtbare) leiding in huis aan te leggen. Mooier en kostenbesparend dus.

In het artikel Besparing in de praktijk: zonnepanelen lichten we uitgebreid toe welke opties je hebt voor het plaatsen van die PV-verdeler.

Wil je weten hoe het zit met de verplichting om een aardlekbeveiliging toe te passen voor de PV-omvormer? Lees dan het artikel Wel of geen aardlekbeveiliging in PV-installaties?

 

 

Warmtepompen

De toepassing van warmtepompen binnen de woningbouw heeft zijn plek gevonden en lijkt met de recente politieke ontwikkelingen om het gasverbruik drastisch te verminderen een veel toegepaste oplossing binnen zowel bestaande als nieuwbouwwoningen.

Het aansluiten van een warmtepomp in een elektrotechnische installatie vergt enige voorbereiding en kennis. Zo dient de installateur de verhoging van het gevraagde vermogen in kaart te brengen, gelijktijdigheid te bepalen, asymmetrische belasting te voorkomen en juiste bekabeling en beveiligingen toe te passen.

We zetten deze zaken voor je op een rij. Lees verder in Besparing in de praktijk: warmtepompen

 

 

Laadstations

Begin 2018 rijden er meer dan 120.000 elektrische voertuigen rond in Nederland. Het terrein van elektrisch vervoer biedt de installateur een nieuwe, veelbelovende business. Er moeten immers overal laadstations worden ingericht om de diverse elektrische voertuigen van stroom te voorzien. De laadstations moeten worden aangesloten op een bestaande of nieuw te plaatsen verdeler, met de daarbij behorende noodzakelijke  beveiligingscomponenten, zoals aardlekschakelaars en installatieautomaten. Hiermee ligt de montage en inbedrijfstelling van een laadstation binnen het werkgebied van de installatiebranche.

Als installateur zijn een aantal zaken bij het installeren van een laadstation van belang. In de laatste versie van de NEN1010 (2015) is dan ook uitgebreid aandacht besteed aan het veilig installeren van laadinrichtingen voor elektrische voertuigen. We hebben de belangrijkste zaken samengevat in het artikel Besparing in de praktijk: laadstations elektrische voertuigen

 

 

Keukenverdeler

Verduurzaming van woningen zorgt ervoor dat er steeds meer elektrische apparaten in de woningen worden toegepast. De transitie van gas naar all electric is ingezet. De toepassing van onderverdelers is hierbij een groeiend fenomeen. Al deze elektrische apparatuur dient op een zo efficiënt, economisch en veilig mogelijke manier geïnstalleerd te worden. De keukenverdeler is zo’n oplossing waarmee dit bereikt wordt.

Wat het voordeel is en waar je als installateur op moet letten, lichten we toe in het artikel Besparing in de praktijk: keukenverdeler

 

 

Warmtecalculatie

‘Warmtecalculatie’ is voor de meeste installateurs geen onbekende term en velen hebben er al eens mee te maken gehad. In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat voor ‘kleine’ woningbouwverdelers een warmtecalculatie wordt uitgevoerd, maar waarom eigenlijk niet? Is een warmtecalculatie simpelweg niet nodig of komt dit doordat men zich niet bewust is van de noodzaak?

Voor de installateur is het van belang dat hij zich bewust is van de norm en op grote lijnen de inhoud kent. Hierdoor kan hij rekening houden met bepaalde keuzes, bijvoorbeeld door te kiezen voor een bepaald materiaal en merk groepenverdeler. Deze keuze kan invloed hebben op de benodigde verificatie van de temperatuursverhoging.

Lees er meer over in het artikel Warmtecalculatie voor woningbouwverdelers?

 

 

De verdeler van de toekomst

Diverse ontwikkelingen om de woning energiezuiniger te maken, doen hun intrede; denk aan zonnepanelen, elektrische auto’s, gelijkstroom en huisautomatisering. Dit heeft zijn invloed op onze verdeler. Die moet meer functies herbergen en neemt daardoor in grootte toe.

De groepenkast is je visitekaartje als installateur. Maar in plaats van het redeneren en ontwerpen vanuit die verdeelkast naar de gebruikers in het veld, verlegt het startpunt zich steeds vaker naar de gebruiker. Wat zijn de installaties, de apparaten, de toestellen die elektriciteit nodig hebben en wat zijn de specifieke wensen van die gebruikers? Op die manier wordt de verdeler meer een vertaling van gebruikswensen in plaats van een bepalende (en wellicht beperkende) factor voor alle gebruikers in de woning of het gebouw.

Maatwerk en meer ruimte in de verdeler zijn het resultaat. In het artikel Trend: de groepenverdeler wordt groter en bijbehorend whitepaper vind je hierover meer informatie.

 

Meer weten over wet- en regelgeving rondom energieneutraal bouwen?

Overzicht: Energieneutraal bouwen – wetten en initiatieven

 

e-cataloguswhitepaper