6-3-2018 | Onder de verzamelnaam Nul op de Meter bieden projectontwikkelaars woningen aan, waarbij ze de consument een energierekening van nul euro garanderen. Het concept staat voor een woning, waarbij het energieverbruik op jaarbasis nul is; de hoeveelheid verbruikte energie is gelijk aan de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Het netto energiegebruik wordt tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

 

Wat is NOM?

In een nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar in principe op dezelfde stand als aan het begin van het jaar. Het volledige energieverbruik (gebouwgebonden en huishoudelijk) is dan gecompenseerd door de levering van energie door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak. Alle leveranciers van nul-op-de-meterwoningen garanderen dat onder bepaalde voorwaarden in een prestatiecontract.

Verschillende bouwbedrijven gaan verder dan de EPC die het Bouwbesluit op dit moment voorschrijft. Veel bedrijven zien het als een uitdaging om de energievraag tot nul terug te dringen. Daarvoor hanteren zij verschillende termen: EPC-0-woning, nul-op-de-meterwoning, energienota-nulwoning of energienotaloze woning. De termen betekenen allemaal iets anders, maar in alle gevallen is de energieprestatie aanzienlijk beter is dan wat het Bouwbesluit voorschrijft.

Maar wat is dan een NoM-woning? Op energielinq.nl (verzamelplaats van kennis, ervaring en experts Energiesprong en Stroomversnelling) is deze definitie te vinden:

Bij een Nul op de Meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (o.a. ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur op jaarbasis per saldo nul, onder standaard klimaatcondities, zoals die gelden in Nederland en bij gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen.

Op de site van het RVO kun je voorbeeldprojecten bekijken en daar als filter kiezen voor het beleidsprogramma ‘Nul op de meter’ zodat je voor die projecten precies kan zien hoe de ‘Nul op de Meter’ is bereikt.

 

Wat zijn de verwachtingen?

Het kennisplatform Stroomversnelling ontwikkelde samen met haar partners een NOM Keur. Dit garandeert de energieprestaties en kwaliteit die hoort bij een Nul op de Meter woning via een keuring die verloopt over drie fases: propositie, toepassing en levensduur.

NOM Keur zorgt voor een voorspelbaar hoge kwaliteit van Nul op de Meter-proposities voor woningen, appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en renovatie. Dat doet het door te kijken naar technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van de eindgebruiker.

Het doel van het NOM Keur is zekerheid bieden over prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde van gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM Keur-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Zo weten eindgebruikers, professionele inkopers, hypotheekverstrekkers of andere stakeholders dat zij te maken hebben met een Nul op de Meter-propositie die deze naam daadwerkelijk waar maakt en welke zekerheden daarbij worden geboden.

Meer informatie over het NOM keur vind je op de site van Stroomversnelling.

Op de site van Energielinq vind je een goed startdocument over NoM.

 

Lees ook:

 

 


Bronnen en verwijzingen:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

 

 

e-cataloguswhitepaper