1-2-2018 | Norm NEN 2768 ‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen’ geeft aan hoe de aansluitingen van water, energie en telecommunicatie in een woning op een veilige en economisch verantwoorde manier moeten worden geplaatst. Deze norm is belangrijk voor netbeheerders, installateurs en ontwerpers. Er wordt naar verwezen vanuit de aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven. De norm stelt eisen aan de situering, de minimale binnenafmetingen en de indeling van de meterruimte.

 

De norm werd geheel herzien in oktober 2016. Een van de belangrijkste wijzigingen in de norm is de afmeting, die groter is geworden. De minimale breedte is nu 770 mm (was 750 mm). Deze wijziging is gedaan vanwege de toegenomen ruimtebehoefte voor elektrische installaties. De minimale diepte is voor laagbouw gelijk getrokken met die van hoogbouw, namelijk (van 310 mm) naar 350 mm.

De loopafstand van de toegang van de woning naar de meterruimte is beperkt tot 3 m. Verder is er aandacht besteed aan ventilatie in de meterruimte en aan het vermijden van oneigenlijk gebruik van de meterruimte. Daarover werd tijdens de laatste Hager Update kennissessie ook uitgebreid gesproken door Hager-trainer Freek Eggels. Centraal tijdens die sessie stond ‘de toekomst van de verdeeltechniek in de woning’. Een verslag van de bijeenkomst is te lezen op de Hager-website.

 

Lees ook:

Trend: de groepenverdeler wordt groter

 


Bronnen en meer informatie:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

https://www.nen.nl/News/News/Herziene-norm-voor-meterruimten-gepubliceerd.htm

http://www.hager.nl/trainingen-events/hager-live/hager-update-terugblik-toekomst-verdeeltechniek/167711.htm

e-cataloguswhitepaper