8-3-2018 | MDO staat voor ‘meest duurzame oplossing’ en is ontstaan in 2017 uit een initiatief van 14 Twentse woningcorporaties die gezamenlijk zo’n 80.000 sociale huurwoningen energieneutraal moeten maken in de komende 33 jaar. De vraag die de gezamenlijke Twentse corporaties willen beantwoorden: “Hoe krijgen wij onze woningportefeuille CO2-neutraal in 2050 (afspraak uit het Energieakkoord*) op zo’n manier dat dit financieel haalbaar is en bijdraagt aan onze misse ‘goede en betaalbare woningen voor onze klanten’? En hoe past dit in de afspraak uit het Energieakkoord dat woningcorporaties hun bezit in 2020 naar gemiddeld energielabel B moeten brengen?”
 • Energieakkoord*, afspraken voor de gebouwde omgeving:
  • De gebouwde omgeving is in 2050 energieneutraal.
  • Nieuwbouw is vanaf 2020 bijna-energieneutraal; overheidsgebouwen zelfs al vanaf 2018.
  • In 2020 hebben sociale huurwoningen gemiddeld energielabel B. Woningcorporaties investeren daarvoor tussen 2014 en 2017 jaarlijks 100 miljoen euro.
  • In 2020 heeft 80 procent van de particuliere huurwoningen minstens label C.
  • Er komt een publieke voorlichtingscampagne over energiebesparing.
  • Netbeheerders gaan op grote schaal ‘slimme energiemeters’ plaatsen bij consumenten.
  • Woningeigenaren en verhuurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief label, om hen bewust te maken van de energieprestatie van hun woning.
  • Energiebesparende maatregelen kunnen vanaf 2014 worden betaald via de energierekening.
  • Brancheorganisaties en overheid maken afspraken over de ontzorging van particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen nemen.
  • Er komen ruimere hypotheekmogelijkheden voor woningrenovaties die leiden tot zeer energiezuinige woningen (‘notanul-renovaties’).
  • De belemmeringen die Verenigingen van Eigenaren ervaren rond verduurzaming, worden opgelost; een taskforce ontwikkelt voor medio 2014 een integrale aanpak.

Wat is MDO?

MDO (Meest Duurzame Oplossing) is de naam voor het traject waarin de 14 Twentse woningcorporaties zoeken naar de beste methode om hun sociale huurwoningen in 2050 naar CO2 neutraal te brengen. De grote omvang van deze taak is de reden dat ze hierin samen optrekken en worden ondersteund/begeleid door de Stichting Pioneering. In zogenaamde MDO-labs (proeftuinen) zoeken de stichting Pioneering en de corporaties gezamenlijk naar de “Meest Duurzame Oplossing”.

De Stichting Pioneering is een platform voor de Oost-Nederlandse bouwsector voor kennisdeling en ontwikkeling. Het uitvoeren van diverse innovatieprogramma’s en activiteiten moet leiden tot nieuwe methodieken, die bijdragen aan een sterke marktpositie van de Oost-Nederlandse bouwsector.

Er zijn op dit moment vijf MDO-labs, waar een aantal woningen voor zijn geselecteerd en enkele corporaties samen met partijen uit de bouwkolom scenario’s voor verduurzaming uitwerken:

 1. jaren ’50 en ’60 grondgebonden
 2. jaren ’70 grondgebonden
 3. jaren ’50 en ’60 gestapeld
 4. renovatie naar NoM (Nul op de Meter) voor geselecteerde woningen
 5. Evaluatie NoM-nieuwbouw

 

Uitgangspunten van de MDO-labs zijn:

 • Samenwerking tussen corporaties en bedrijven (optimaal gebruik maken van kennis van bedrijven)
 • De bedrijfskundige leercurve (prijsreductie en opschaling)
 • De principes van trias energetica en BENG (eerst energievraag zoveel mogelijk reduceren en voorkomen dat huurders hoge toekomstige netwerkkosten krijgen)

Het doel is: “energieneutraal in 2050” met betaalbare, comfortabele en gezonde woningen op basis van integrale oplossingen, met zicht op sluitende business cases.

 

Wat zijn de verwachtingen?

Op de site van Pioneering.nl kun je meer lezen over de MDO-labs, betrokken partijen en de stand van zaken. We houden het nieuws in de gaten!

 

Lees ook:

 


 

Bronnen en meer informatie:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

http://www.pioneering.nl/projecten/duurzaamheid/pionieren-naar-de-meest-duurzame-oplossing-voor-nu-en-de-toekomst/mdo-labs-stand-van-zaken-juli-2017
https://www.energieakkoordser.nl/
https://www.energieakkoordser.nl/domeinen-energieakkoord/energiebesparing-gebouwde-omgeving.aspx

 

 

e-cataloguswhitepaper