15-4-2018 | Verduurzaming van woningen zorgt ervoor dat er steeds meer elektrische apparaten in de woningen worden toegepast. De transitie van gas naar all-electric is ingezet. De toepassing van onderverdelers is hierbij een groeiend fenomeen. Al deze elektrische apparatuur dient op een zo efficiënt, economisch en veilig mogelijke manier geïnstalleerd te worden. De keukenverdeler is zo’n oplossing waarmee dit bereikt wordt.

 

Waarom een keukenverdeler?

Bij het plaatsen van een nieuwe keuken, in een bestaand of nieuw huis, is het van belang op welke plaats de apparatuur gepland is. In een vroeg stadium moet overleg tussen aannemer, keukenleverancier, installateur en bewoner plaatsvinden om leidingen in te frezen en aansluitpunten op de juiste plaats aan te leggen.

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een keukenverdeler. Alle keukenapparatuur wordt rechtstreeks op deze onderverdeler aangesloten. Hiermee worden foute aansluitposities voorkomen en kunnen onverwachte wijzigingen in een laat stadium eenvoudig opgevangen worden.

 

Wat betekent dit voor de installateur?

In bestaande situaties heeft het plaatsen van de keukenverdeler nog een bijkomend voordeel. De installateur heeft de mogelijkheid om de bestaande fornuisgroep – twee eindgroepen samengevoegd tot één eindgroep – te gebruiken voor het voeden van de keukenverdeler. Deze geaccepteerde oplossing zorgt ervoor dat de keukenverdeler in een 1-fase-installatie voorzien wordt van voldoende energie. De aanleg van extra leidingwerk wordt hiermee voorkomen, zonder hak- en breekwerk en zonder verlies van kostbare tijd. In 3-fase situaties geldt dit uiteraard ook, maar kan er ook worden gekozen om een de keukenverdeler te voorzien van een 3-fasevoeding.

De NEN1010-2015 geeft ruimte om een zogenaamde gekoppelde 1-fase distributiegroep toe te passen. In deze situatie verzorgt de fornuisgroep de beveiliging van de keukenverdeler en is deze voorzien van eindgroepen, waaronder een fornuisgroep.

Volledige selectiviteit tussen de keukenverdeler en hoofdbeveiliging is niet altijd mogelijk. Volgens de NPR5310:2017 is deze situatie acceptabel, omdat de kans op sluiting in de distributiegroep klein is.

De Energybox is een speciale onderverdeler voor de keuken die op het laatste moment geplaatst kan worden. Het aansluiten van de keukenapparatuur is zeer eenvoudig en snel dankzij de stekerbare connectoren. Aansluitsnoeren hiervoor zijn in diverse varianten en lengtes beschikbaar. Apparatuur voorzien van een stekker kan direct worden aangesloten middels een koppelaansluitsnoer; kookplaten e.d. worden rechtstreeks aangesloten.

Afhankelijk van de beschikbare voeding (1-fase, 2×1-fase of 3-fasen) kiest de installateur de juiste bouwvorm. De aanwezige keukenapparatuur bepaalt daarna de benodigde beveiligingscomponenten, gebaseerd op het benodigd aantal eind-, fornuis- en krachtgroepen.

Meer weten over deze producten?

Hager Energybox keukenverdeler

Lees ook

Bronnen en meer informatie:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

e-cataloguswhitepaper