17-3-2018 | Op de website van de rijksoverheid is te lezen: Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

 

Wat is EPV?

Als de verhuurder de woning ‘zeer zuinig’ wil maken en daarna een EPV aan de huurder wil vragen, heeft hij daarvoor toestemming van de huurder nodig. De EPV is een schriftelijke overeenkomst, waarin de betalingsverplichting van de huurder aan de verhuurder staat. De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door de verhuurder. Het gaat om energiebesparende én energieleverende voorzieningen aan die woonruimte. De eisen waar de woning aan moet voldoen om een EPV te kunnen vragen, liggen vast. De verhuurder moet aantonen dat de huurwoning voldoet aan de eisen voor een EPV.

Isolatie en warmtevraag

  • De woning is zeer goed geïsoleerd (te bepalen door een erkend bedrijf)
  • De warmtevraag (bij gemiddeld gebruik in een normale winter) is minder dan 50 kWh/m2 per jaar. De hoogste EPV is maximaal € 1,40/m2 per maand bij een warmtevraag onder de 30 kWh/m2 per jaar.

Duurzaam opgewekte energie

  • Genoeg energie om de woning te verwarmen (in elk geval evenveel als de vastgestelde warmtevraag van de woning).
  • Alle energie die nodig is voor de vaste installaties in het gebouw, bijvoorbeeld de ventilatie en systemen voor monitoring.
  • 26 kWh/m2 aan elektriciteit voor het gebruik van elektrische apparaten door de huurder.
  • 15 kWh/m2 aan warm water voor gebruik in de keuken en badkamer.

Deze energie is genoeg voor een gemiddeld gezin in een jaar met gemiddelde temperaturen. De woonlasten voor de huurder stijgen niet of nauwelijks, doordat het bedrag aan EPV wordt gecompenseerd door een lagere energierekening.

Huurder en verhuurder spreken zelf de hoogte van de EPV af. De EPV mag niet hoger zijn dan wat daarover in de wet staat. Dit wettelijke maximum wordt elk jaar aangepast aan de inflatie.

Er gelden aparte tarieven voor:

De huurder krijgt van de verhuurder elk jaar door hoeveel energie de woning opwekt.

 

Hoe staat het nu met de EPV?

Het ministerie van BKZ heeft eind 2017 een quickscan uit laten voeren om de tevredenheid bij huurders rondom de EPV te onderzoeken. De voorlopige conclusies uit dat onderzoek:

  • Voor de meeste huurders is de jaarafrekening voor energiegebruik nul euro. Voor de meeste huurders pakt de EPV-regeling financieel gezien goed uit. De EPV is voor een aanzienlijk deel van de huurders echter moeilijk te begrijpen.
  • De tevredenheid over de NOM-woning is over het algemeen hoog.
  • De communicatie na oplevering is in de ogen van bewoners vaak voor verbetering vatbaar. Uitleg over bijv. onderhoud en gebruik is onduidelijk.

 

Op de website bewonerscommunicatie.com van Stroomversnelling vind je verhalen en tools om de communicatie met bewoners goed aan te pakken.


 

Bronnen en verwijzingen:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

RVO
Energieprestatievergoeding

Energielinq
Energieprestatievergoeding

Rijksoverheid
Maximale EPV huurwoning
Maximale EPV huurwoning op aardgas
Tussenrapport huurdertevredenheid

Bewonerscommunicatie
Tools

Lees ook deze artikelen:

 

 

e-cataloguswhitepaper