23-2-2018 | De energiezuinigheid van een gebouw wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). In de norm NEN7120 ligt vast hoe de EPC van een gebouw bepaald wordt. Op de site van het RVO vindt u de geldende EPC-eisen, zoals die in het Bouwbesluit staan. Deze eisen zijn 1 januari 2015 van kracht geworden, maar een aanscherping wordt niet meer verwacht, omdat ze per 1 januari 2020 vervangen worden door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

 

Wat is EPC?

Per soort gebouw geldt een bepaalde EPC-eis. Voor woongebouwen is die eis met 0,4 de laagste en dus moeten dergelijke gebouwen aan de hoogste mate van energiezuinigheid voldoen.

De energieprestatiecoëfficiënt is een integrale waarde voor de energiezuinigheid van een woning/woongebouw of utiliteitsgebouw. Op basis van gebouweigenschappen, installaties en standaard gebruikersgedrag wordt de waarde bepaald, waarbij het niet uitmaakt welke energiebesparende maatregelen zijn genomen, zolang de vereiste energieprestatie gerealiseerd wordt. De EPC wordt vastgesteld met de NEN 7120 als bepalingsmethode; dit is zo vastgelegd in het bouwbesluit.

Voor het uitrekenen van de EPC (volgens de NEN 7120) zijn verschillende rekenprogramma’s beschikbaar (bijvoorbeeld van leveranciers: Bink, DGMR, De Twee Snoeken, Uniec en Vabi). Met het programma EPCheck (op de website van het rvo) kunt u controleren of een EPC-berekening geen grote fouten bevat.
Om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de EPC-eisen is tegenwoordig een energielabel (voor woningen of voor utiliteitsgebouwen) verplicht bij oplevering. De relatie tussen EPC, BENG, ZEN en het energielabel wordt duidelijk in bovenstaande illustratie (bron: brochure Lente-akkoord).

 

Wat kunnen we verwachten?

De EPC-eisen worden per 1 januari 2020 vervangen door de invoering van de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Het verschil tussen BENG en EPC is dat de EPC één waarde geeft voor de energieprestatie van een woning. Binnen die waarde kan een matige score op het ene aspect worden goedgemaakt door een extra hoge score op een ander aspect. Dat is in BENG niet meer mogelijk.

De database Energiezuinig Gebouwd van RVO bevat een overzicht van voorbeelden van innovatieve energiezuinige projecten. Via diverse filters kun je zoeken op onder meer gebouwtype, EPC-waarde en zelfs specifieke BENG-indicatoren.

 

Lees ook deze artikelen:

 


Bronnen en verwijzingen:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

rvo.nl
Database Energiezuinig gebouwd
EPC berekeningen controleren met EPCheck

lente-akkoord.nl
Brochure ‘Woningbouw volgens BENG’ (Lente-akkoord.nl)

e-cataloguswhitepaper