3-5-2018 | Om de klimaatdoelen te behalen, is energiebesparing in de gebouwde omgeving een belangrijke voorwaarde. We zetten diverse wetten, regels en initiatieven en hun samenhang op een rijtje.

EPC

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

Lees meer op www.groepenkast.nl/epc

 

BENG

BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’ en  vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

Lees meer op www.groepenkast.nl/beng

 

ZEN

BENG – bijna energieneutraal gebouw –  gaat over energie, maar zegt niets over comfort en gezondheid. Voor een leefbare woning zijn en blijven dat de randvoorwaarden en is het cruciaal die niet uit het oog te verliezen. De sector staat voor de opdracht woningen te bouwen die voldoen aan BENG én comfortabel en gezond zijn. Dat noemen we ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw).

Lees meer op www.groepenkast.nl/zen

 

NOM

Naast ZEN (zeer energiezuinige nieuwbouw) zijn er meer initiatieven van bouwbedrijven, ontwikkelaars en corporaties om energiezuinige woningen te realiseren.

Onder de verzamelnaam Nul op de Meter worden woningen gerealiseerd, waarbij zij de consument een energierekening van nul euro garanderen.

Lees meer op www.groepenkast.nl/nom

 

Energieprestatievergoeding

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van (sociale) huurwoningen NOM-woningen te maken.

Lees meer op www.groepenkast.nl/epv

 

Energielabel & Energie-Index

Een manier om de energiezuinigheid van de woning inzichtelijk te maken voor bewoners is het energielabel. Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het energielabel is bedoeld om woningeigenaren bewust te maken van de energetische kwaliteit van de woning en de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig (A) naar veel (G) besparingsmogelijkheden.

Lees meer op www.groepenkast.nl/energielabel

 

Meest Duurzame Oplossing

MDO staat voor ‘meest duurzame oplossing’ en is ontstaan in 2017 uit een initiatief van 14 Twentse woningcorporaties die gezamenlijk zo’n 80.000 sociale huurwoningen energieneutraal moeten maken in de komende 33 jaar. De Twentse corporaties zoeken naar de beste manier om hun woningportefeuille CO2-neutraal te maken in 2050 op een financieel haalbare manier. In zogenaamde MDO-labs (proeftuinen) zoeken de stichting Pioneering en de corporaties gezamenlijk naar de “Meest Duurzame Oplossing”.

Lees meer op www.groepenkast.nl/mdo

 

Lees ook

 


Bronnen en meer informatie:

Dit overzichtsartikel verwijst naar artikelen, gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

www.rvo.nl

www.lente-akkoord.nl

www.stroomversnelling.nl

www.energielinq.nl

www.verbeteruwhuis.nl

www.ilent.nl

www.rijksoverheid.nl

www.bewonerscommunicatie.com

www.ikwoonzen.nl

 

 

 

e-cataloguswhitepaper