2-3-2018 | Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Begin 2015 hebben alle vijf miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit label is gebaseerd op onder meer bouwjaar en is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Bij verkoop of nieuwe verhuur moet je het voorlopige label definitief gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online en kost enkele euro’s tot enkele tientjes. Ontbreekt een definitief label bij verkoop of verhuur, dan riskeer je een boete van maximaal 405 euro.

 

Wat is het Energielabel?

De energiezuinigheid van bestaande woningen is te bepalen via twee verschillende methoden: het energielabel en de Energie-Index. Beide methoden zijn op dezelfde rekenmethode gebaseerd, maar voor het energielabel is de methode vereenvoudigd. De Energie-Index is vooral bedoeld voor verhuurders en bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.

Het energielabel is bedoeld om woningeigenaren bewust te maken van de energetische kwaliteit van de woning en de mogelijkheden om de energieprestatie te verbeteren. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig (A) naar veel (G) besparingsmogelijkheden. Huiseigenaren zijn verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van de woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven.

In het rekenmodel om het energielabel te bepalen, wordt rekening gehouden met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Sinds 1-1-2015 is de berekeningsmethode vereenvoudigd. Het rekenmodel kijkt naar 10 woningkenmerken, namelijk:

  1. Bouwjaar van de woning
  2. Vloerisolatie
  3. Woningtype
  4. Soort verwarming
  5. Soort glas
  6. Soort voorziening voor warm water
  7. Gevelisolatie
  8. Ventilatiesysteem
  9. Dakisolatie
  10. Zonnepanelen en zonneboiler

 

De aanvrager van het energielabel geeft informatie over deze 10 kenmerken. Achter de schermen vindt een (uitgebreide) berekening plaats, waarbij het energielabel wordt bepaald. Op de site van het RVO is meer informatie over de berekening te vinden.

Tips voor de consument om de woning energiezuiniger (en comfortabeler) te maken, zijn te vinden op: www.verbeteruwhuis.nl

 

 

Wat zijn de verwachtingen?

Energielabel woningen

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht (uitgezonderd: officiële monumenten, studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2). Een koper of huurder kan op EP-online zien of voor het betreffende adres een definitief energielabel geregistreerd is. Een energielabel (zowel voor labels volgens de methode van vóór als van ná 1-1-2015) blijft 10 jaar geldig. Bij het ontbreken van een geldig energielabel riskeert de woningeigenaar een boete. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

 

Energielabel C verplichting kantoren

Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 vanaf 2023 minimaal energielabel C moet hebben (een Energie-Index van 1,3 of beter). Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. De definitieve wetgeving wordt nu voorbereid. Dat geldt ook voor de uitvoering van de regels, de naleving en de handhaving daarvan. Hou de informatie van het RVO goed in de gaten.

 

Lees ook:

 


Bronnen en verwijzingen:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energielabel-woningen
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energielabel-c-kantoren
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energielabel-woningen/bepalingsmethode-energielabel-woningen
www.verbeteruwhuis.nl
https://www.ep-online.nl/ep-online/
https://www.ilent.nl/onderwerpen/energielabel/energielabel-woningen

e-cataloguswhitepaper