De zin van ZEN

De zin van ZEN

20-3-2018 | ZEN staat voor ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ en is een initiatief van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK). De vier brancheverenigingen willen met ZEN een kanteling in de woningmarkt stimuleren,...
e-cataloguswhitepaper