22-2-2018 | BENG staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’ en het vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance Building Directive). Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG).

 

Wat is BENG?

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

De drie BENG indicatoren
BENG kent drie eisen:

  1. maximale energiebehoefte (kWh/m2/jaar)
  2. maximaal primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar)
  3. minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%)

Een gebouw moet gelijktijdig aan de drie eisen voldoen. Het is niet mogelijk een onvoldoende op de ene indicator te compenseren met een ruime voldoende op een andere.

Er zijn uiteraard wel relaties tussen de drie indicatoren, bijvoorbeeld:

  • Een woning die minder energie nodig heeft voor verwarming en koeling, gebruikt vaak ook minder primair fossiele energie.
  • En een woning die meer hernieuwbare energie opwekt, maakt ook minder aanspraak op fossiele brandstoffen.

Het verschil met de EPC is dat die methode één waarde geeft voor de energieprestatie van een woning. Binnen die waarde kan een matige score op het ene aspect worden goedgemaakt door een extra hoge score op een ander aspect. Dat ‘compenseren’ is in BENG niet meer mogelijk en daarmee zorgt de berekeningsmethode van BENG voor een ‘eerlijker beeld’ van het energieverbruik van de woning.

 

Wat zijn de verwachtingen?

De BENG-eisen zijn nu nog niet definitief. Dit jaar wordt getoetst of de eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De verwachting is dat de eisen voor het grootste deel van de gebouwen goed financieel haalbaar zijn in 2020.

Informatie van Lente-akkoord.nl (1-1-2018):

De nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen wordt de NTA 8800, een rekenmethode die wordt ontwikkeld door NEN, TNO, DGMR en Nieman RI in opdracht van het Ministerie van BZK. De NTA 8800 zal geschikt zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. Naar verwachting is NTA 8800 in de tweede helft van 2018 beschikbaar voor de markt. Op 20 november 2018 wordt de nieuwe bepalingsmethode gepresenteerd tijdens een congres dat door NEN wordt georganiseerd. Lees hier meer.

Noot: BENG gaat over energie, maar zegt niets over comfort en gezondheid. Voor een leefbare woning zijn en blijven dat wel de randvoorwaarden en het is cruciaal die niet uit het oog te verliezen. De sector staat voor de opdracht woningen te bouwen die voldoen aan BENG én comfortabel en gezond zijn. Dat noemen we ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw).

Lees ook deze artikelen:

 


Bronnen en verwijzingen:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

www.rvo.nl/beng
Handreiking BENG
www.lente-akkoord.nl
Brochure woningbouw volgens BENG
Norm voor berekening BENG voor 90% klaar

 

 

e-cataloguswhitepaper