24-4-2018 | Met alle ontwikkelingen om de woning energiezuiniger te maken, wint de meterkast aan belangrijkheid. Zonnepanelen, elektrische auto’s, gelijkstroom, huisautomatisering; het betekent nogal wat voor de verdeler. In het Hager Whitepaper ‘Toekomst van verdeeltechniek in de woning’ belichten we de 10 meest opmerkelijkste trends. Voor de nieuwsgierigen benoemen we de top 10 trends hier in ‘vogelvlucht’.

 

  1. All-electric

Nul-op-de-Meter (NoM) of een Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG). Het zijn twee van de vele aanduidingen die allemaal in één richting wijzen: woningen draaien straks alleen nog op elektriciteit en wekken deze zelf op. Het energiesysteem heeft omvormers nodig om de binnenkomende gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom. Tegelijk neemt het aantal afnemers toe, die extra functionaliteiten en beveiliging vereisen. De verdeler zal slimmer omgaan met vraag en aanbod van elektriciteit om overbelasting van het net te voorkomen.

 

  1. Flexibele installaties

Bouwkosten verlagen om woningen betaalbaar te houden, waardoor flexibele installatietechnieken meer in beeld komen. Denk aan prefab-installaties en stekerbaar installeren. Daarnaast komt multifunctioneel gebruik van woningen en gebouwen hoger op de prioriteitenlijst te staan. Installaties moet je eenvoudig kunnen aanpassen bij een functiewijziging van een woning.

 

  1. Meer comfort

Een gemiddeld huishouden beschikt over meer dan 100 elektrische apparaten, twee keer zo veel als tien jaar geleden. Daarmee leggen we een steeds groter beslag op de elektrotechnische installatie en nemen de uitdagingen op het gebied van Power Quality toe.

 

  1. Consument wordt prosument

Woningen die zelf in hun energiebehoefte voorzien; in plaats van elektriciteit in te kopen, wekken we deze zelf op en delen we dit met de buurman, de wijk, de energieleverancier. De verdeelinrichting vraagt steeds meer ruimte en specifieke oplossingen voor het beheren en veilig laten functioneren van de eigen ‘energiecentrale’.

 

  1. Opslag van elektriciteit

Huishoudens die zelf energie opwekken, hebben te maken met ongelijktijdigheid van opwekking en gebruik. Dan heb je een opslagsysteem nodig. Dit kun je individueel maar ook op wijkniveau organiseren. Opslag in combinatie met domoticatoepassingen maakt ook peak shaving mogelijk. Slimme apparaten kunnen dan zelf op gunstige en ongunstige momenten in- of uitschakelen. Zo ontstaan er kleine, lokale smart grids.

 

  1. Smart homes

‘Slimme oplossingen’ krijgen vaste voet aan de grond in de woning. De slimme thermostaat en visualisering van je led-verlichting zijn al niet meer weg te denken. Totaaloplossingen, zoals bijvoorbeeld een KNX-systeem zijn in Nederland steeds vaker standaard bij de bouw van een nieuwe woning.

 

  1. Internet of Things

Internet of Things is een containerbegrip voor alle ‘dingen’ die we met internet verbinden en die daardoor informatie kunnen uitwisselen. In 2020 zullen in elk huishouden 1000 objecten met internet verbonden zijn. IoT maakt de verdeelkast meer tot regelkast, met geïntegreerde netwerkcomponenten.

 

  1. Meten is weten

Om woningen op hun energieprestatie te kunnen beoordelen, neemt bemetering een grote vlucht. Ook krijgen we daarmee inzicht in ons gedrag. Ook het gebruik van aparte meters voor de opwekking en het verbruik van zonne-energie neemt toe. Digitale slimme kWh-meters zullen steeds vaker een plek krijgen in de verdeelinrichting.

 

  1. Opkomst gelijkstroomapparaten

Het aantal apparaten in de woning dat op gelijkstroom werkt, neemt alsmaar toe. Laptops, smartphones, tv’s en ledverlichting werken allemaal op DC. Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, maar omvormers zetten dit eerst om in wisselstroom, wat voor energieverlies zorgt. De geluiden in de markt over omschakeling naar een (centraal of decentraal) gelijkstroomnet worden sterker. Gelijkstroom heeft daarnaast als voordeel dat ook data over dezelfde kabel getransporteerd kan worden. Die mogelijke overgang zal invloed hebben op de verdeelkast.

 

  1. Permanente educatie

Het ontwerpen van een toekomstbestendige installatie vraagt om kennis van nieuwe uitgangspunten. We zien nu in de praktijk vaak een overdimensionering van de installatie. Als installateur zul je de nieuwe ontwikkelingen in je ontwerp mee moeten nemen. Zorg dat je kennis vergaart en op de hoogte blijft.

 

Al deze ontwikkelingen leiden tot een toename, zowel in de omvang als in de waarde van de verdeler. Dit zien we terug in de nieuwbouw- en in de vervangingsmarkt. Lees verder in het artikel “Trend: de groepenverdeler wordt groter”.

 

Wil je meer weten over de trends die invloed hebben op de woninginstallatie?
Download dan het Hager Whitepaper ‘Toekomst van verdeeltechniek in de woning’.

Lees ook:

 


Bronnen en meer informatie:

Dit artikel is gebaseerd op teksten uit de volgende bronnen:

Hager Whitepaper ‘Toekomst van verdeeltechniek in de woning’.

e-cataloguswhitepaper